ТЕЛЕСНА НЕОРАЙХИАНСКА
АНАЛИТИЧНА
ПСИХОТЕРАПИЯ

В мига на нашето сътворение ние сме съвършени. Раждаме се с умението да сме верни на своите потребности, със знанието как да ги задоволим по най-добрия начин.

Но пораствайки се сблъскваме с възпитанието, с нормите на този свят, преплитаме своята история с тази на нашите родители и учители. Някои от нас научават, че да кажеш „Не“ може да е опасно. Други се отказваме от „моля“, защото не срещаме отклик. Или заместваме “Искам” с “Трябва”. В стремежа си да получим любов от другите, забравяме да обичаме себе си.

депресия терапия

Понякога в личната си история се сблъскваме с тежко преживяване, с което нямаме вътрешния ресурс да се справим. Или травматичните събития са част от семейната среда. Опитваме да забравим болките, да скрием раните от детството и да продължим напред.

Но идва ден, когато бучка засяда в гърлото. Тревогата ни превзема. Сърцето препуска бясно, тялото трепери. Появяват се симптоми. Нямаме енергия. Въпросите ни заливат!
Кой съм аз?
Какво искам?
Защо съм сама?
Не мога да се справя!
Страх ме е…
Няма смисъл!
Опитваме да запълним празнината в себе си с работа, с ядене, с красиви вещи, с пътувания, но нищо никога не е достатъчно. Загубили сме нишката към себе си и не знаем как да продължим.

Умът няма отговор. Но тялото има. Защото тялото помни. В тялото ни са запечатани забравените емоции, които някога тогава не сме успели да преработим. И има нужда да ги срещнем, да ги преживеем отново от дистанцията на времето и опита, да ги разберем, за да можем да възстановим жизнения поток, да се свържем с ресурсите в себе си и да намерим отново нишката. Тази, която е изтъкана от любов към живота. За да продължим напред понякога е нужно да се обърнем назад.

Това е, което се случва в процеса на телесна неорайхианска аналитична психотерапия.

В процеса на психотерапия ще бъда до теб като друга човешка душа, която да те подкрепя.

Аз не притежавам отговорите на твоите въпроси, но в мен ще резонират твоите собствени отговори и това ще ти помага да чуеш самият себе си по-добре.

Аз няма да ти давам съвети за това как да решиш проблемите си и как да живееш живота си.

Ще бъда огледало, в което да видиш себе си, да разгледаш живота си, да вземеш малко дистанция от проблемите си и сам да намериш нови решения, нови пътеки, да осъзнаеш собствените си ресурси, възможности и потенциал.

Деница Илчева

Психотерапевт

Индивидуална психотерапия

В индивидуалната терапия срещата между психотерапевта и клиента е среща между две души. Среща, която се случва истински само в атмосфера на доверие, конфиденциалност, взаимно уважение, емпатия и споделеност.

Групова психотерапия

Психотерапевтичната група е защитено пространство на взаимодействие между участниците в групата и психотерапевта. Може да бъде основен терапевтичен метод, но също и допълнение към индивидуалната терапия.

Танцова терапия

Tанцовата терапия e форма на психотерапия, при която движението и танца се използват като част от терапевтичната сесия, като чрез тях се подпомага емоционалната, социална, когнитивна и физическа интеграция на индивида.

Психологическо консултиране

Психологическо консултиране и подкрепа при трудности в общуването с децата, кризисни ситуации, стрес, бърнаут и други.

Организационно консултиране

Стратегии за управлението на организацията, анализи на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността.

Кариерно консултиране

Психологическа подкрепа и консултиране за професионална реализация и избор на кариерен път, кандидатстване за работа и справяне с трудности на работното място.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Училища, дипломи, обучения, тренинги, семинари, проекти…
Преди си мислех, че са много важни. 

Днес вярвам, че са важни само, ако ме провокират да уча още, да не се страхувам от “не знам”, а да го посрещам с любопитство, да не спирам да търся, преосмислям, изненадвам се и играя!

EABP+Logo-600


АКРЕДИТИРАН ТЕЛЕСЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ

European Association for Body Psychotherapy
Европейска Асоциация за Телесна Психотерапия

Неорайхиански аналитичен психотерапевт

Дипломиран психотерапевт към Български институт за неорайхианска аналитична психотерапия

организационен психолог

Дипломиран магистър Психолог Трудова и организационна психология 

Софийски Университет  “Св.Кирил и Методий”

BNPD vector

член на управителния съвет

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество

Професионална квалификация и опит

Практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт от 2016 година.

Дипломирана съм към Български Институт за Неорайхианска Аналитична психотерапия, член на Българска Асоциация по психотерапия.

От 2020 година съм пълноправен член на Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия (EABP), член на European Psychotherapy Association.

Член съм на Управителния Съвет на Българско Неорайхианско Психотерапевтично дружество.

Магистър съм по Трудова и организационна психология към СУ “Климент Охридски”.

Участие в семинари, workshop-и и други

2020 – Супервизия с водещ Джиновино Фери, водещ италиански психиатър и Райхиански Аналитичен психотерапевт, автор на множество книги и публикации

2019 –  Introduction to Somatic Experiencing Workshop with Giselle Genillard

2019 – What is Bodynamic and how to use it? – workshop with Lisbeth Marcher

2018 – Points and Positions and massage in Functional Analysis with Anna Comacchio 

2016г – Калиграфия и дзен практика “Кой е вътре” с Ганга Кординг

2015г – Лечебният дух със Свагито Лийбермайстер

2015г – Работа с травми чрез метода на д-р Питър Левин със Свагито Лийбермайстер

2015г – Functional analysis in Body psychotherapy с Уил Дейвис, Франция

2014г. – тренинг по Психотелесна терапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

2014г – Budha to Budha – Умения за работа с хора – двудневен процес с Ганга Кординг

Други квалификации и образование

2019г – Организационен консултант към “Гроубионд Консултинг”

2016г – Частна психотерепевтична практика

2006г – 2016 г – Директор “Системи за оценка на клиентския риск”, Банка ДСК

2006г. – Магистър по Финанси, УНСС

2002г –  Спортен мениджмънт и Треньор по спортни танци към Национална спортна Академия 

1998г.- Втора Английска езикова гимназия, София