Деница Илчева

Казвам се Деница Илчева, родена съм на 23 април 1979г. Чувствам се като босо хлапе с раничка на гърба, поело по една криволичеща пътечка навътре към себе си. Пътеката е доста непроходима на места – обрасла в храсталаци от обществени норми и чужди очаквания, с бодливи, трънливи истории от детството, дерета, пълни със страхове и неизказани думи.  Но държа душата си отворена, за да виждам красивите гледки, да  се наслаждавам на хармонията, да усещам дъжда. А в раничката си нося своята любов, няколко хапки оптимизъм и глътка вдъхновение.

Майка съм. Сърцето ми винаги се разтуптява, когато казвам това. Защото синът ни е най-големият дар, който съдбата ни поднесе. Вярвам, че за да порасне едно дете свободно и щастливо, родителите му също трябва да бъдат такива. Посветила съм част от сърцето и времето си на каузата за родителските кооперативи и демократичното образование, организирам беседи и семинари за родители, за да споделям своя опит. Автор съм и на детска книжка. 

Специализант съм в Института по психотелесна психотерапия и работя като нерайхиански аналитичен психотерпевт под супервизия. Освен това се занимавам с танцова терапия, водя танцови практики, пиша сценарии и участвам в танцови пърформънси. 

Обичам да пиша. Да правя йога. Да се разхождам в гората. Да се смея с приятели. Да чета. Да играя с деца. 

Един от авторите съм на сайта Момичетата от града.

Това съм аз или поне онази част от мен, която днес съм готова да покажа.

 

Фондация “Потока”

Адрес: град София
Булстат: 176943990
Управител: Деница Кирилова Илчева
e-mail: deni.iltcheva@potoka.bg
GSM за контакт: +359887544026

Фондация “Потока” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Едноличен учредител и управител на фондацията е Деница Кирилова Илчева.

Фондация “Потока” си поставя за цел да насърчава, съдейства и работи за развитието на дейности, стимулиращи личностното развитие и психичното здраве във всички възрасти и през целия живот, в това число чрез средствата на танцовото изкуство и танцовата терапия.

  • За постигане на поставените цели Фондацията ще упражнява следната дейност:
  • Продуцира, представя и разпространява съвременни танцови продукции в страната и чужбина с акцент върху дебютни български танцови спектакли, театрални постановки и пърформънси;
  • Стимулира новаторски творчески търсения и изследователска дейност в областта на съвременните танцови техники и тяхното интегриране с телесно ориентирани психотерапевтични похвати;
  • Работи за привличане на разнообразни аудитории и популяризиране на танца като експресивна техника;
  • Развива програми за личностно развитие чрез средствата на психотерапията, културата, изкуството и художествено-творческите практики, в това число танцова терапия, предназначени за всички възрасти;
  • Разработва и прилага програми за използване потенциала на танцовото изкуство за социално-образователни инициативи;
  • Организира културно-образователни кампании, семинари, обучения, терапевтични групови практики, срещи, обмени, тематични фестивали, конференции, пленери, информационни кампании, публикации, прожекции, презентации и други събития в национален и международен мащаб;
  • За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност.

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 на фондация “Потока”

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2017 на фондация “Потока”