Неорайхианска аналитична психотерапия

“Неорайхианството е психотерапевтична теория и практика, сътворена и развита в контекста на телесно ориентирания психоанализ. Неговите корени се откриват във възгледите, идеите и практиките на бащата на биоенергетичната терапия Вилхелм Райх и неговият ученик Александър Лоуен.
Творческата преработка на класическата райхианска система принадлежи на швейцарския професор Валдо Бернаскони. Той създава един нов, интегрален и  в хармония със съвременната наука психотерапевтичен подход. Като цяло този подход доразвива и утвърждава на практика една от глобалните и вечни идеи на психологията – идеята за единството и органичната връзка между душа и тяло, между нервно организирана материя и психика.

Смисълът на терапията е в привеждане на всички равнища на организма в състояние на комфорт, дори и в събуждане на дух на вътрешна автономия и освободеност, на провокиране на пориви към креативност и търсене на смисъл в живота.”

Откъс от “Основни идеи в Неорайхианската психотерапия” с автор Тинка Митева, аналитик-дидактик и супервизор

Информация за този метод и интересни публикации са представени детайлно и изчерпателно на сайта на Българското Неорайхианско Терапевтично Дружество, както и на сайта на Института за психотелесна психотерапия.