Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на сесии между клиента и терапевта, обикновено веднъж седмично. В терапевтичния процес целта е да осъзнаем страховете си, да открием генезиса на своите модели на поведение, които ни пречат по пътя към удоволствието и личното щастие. Целта е да видим себе си в контекста на другите, да осъзнаем своите съпротиви и защити, да дадем израз на онези чувства и емоции, които сме погребали дълбоко в нас и постепенно, крачка по крачка да изградим в себе си нови модели, да намерим нови пътеки, да разширим своята зона на комфорт и да имаме повече удоволствие, радост и обич в живота си.

В индивидуалната терапия срещата между психотерапевта и клиента е среща между две души. Среща, която се случва истински само в атмосфера на доверие, конфиденциалност, взаимно уважение, емпатия и споделеност.

Психотерапевтичният метод, който прилагам в своята работа като терапевт е неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия.

Цената на индивидуална терапевтична сесия с мен е 50лв, а продължителността е 50 минути.

Сесиите се провеждат в кабинета ми в гр. София, кв. “Манастирски ливади”.

Моля ви, преди да дойдете на индивидуална терапевтична сесия да се запознаете с Информирано съгласие за клиенти 

За повече информация и записване на дата и час за индивидуална терапия можете да се свържете с мен на GSM 0887544026 или да ми пишете на мейл deni.iltcheva@potoka.bg!

psychotherapy_card_small