Танцова терапия

baner-tanc2

Танцът е едно от най-древните средства за терапия, появило се дори преди речта. Още нашите прадеди са смятали, че танцът има магическа сила и че може да лекува, че е начин за пречистване на тялото и душата, за общуване и изразяване на емоциите.

Tанцовата терапия e форма на психотерапия, при която движението и танца се използват като част от терапевтичната сесия, като чрез тях се подпомага емоционалната, социална, когнитивна и физическа интеграция на индивида. Танцовата терапия задълбочава усещането за връзката между психиката и тялото. Психическите състояния се проявяват физически – в мускулно напрежение, начин на дишане, стойка, ди­на­ми­ка на движението и чрез терапевтичния танц се подпомага постигането на по-добро физическо и психическо състояние на човека. Това е експресивна терапия, която се базира на принципа, че емоциите и чувствата имат своя отпечатък в тялото и оттам в начина, по който се движим. Танцовата терапия няма за цел да се изучават конкретни стъпки, танцови техники и хореографии. Акцентът в терапевтичния танц е осъзнаването и преживяването на връзката между тялото, ума и душата. Това е холистичен подход към човека и подпомага изграждането на здрав образ за самия себе си, развива креативността, спотантаността, събужда радостта от живота.

Чрез танца, чрез движенията на тялото, душата ни разказва своите истории. А то, тялото не може да лъже. Когато говорим чрез неговите движения, ние достигаме до пластове в себе си, които думите не могат да разкажат. Движението е гориво, с което задвижваме механизма на себеизразяването, даваме пространство на емоциите и чувствата, дълбоко заровени в нас да намерят своя израз.

Танцът лекува на всички нива – физическо, психическо и енергийно, защото е мощно средство за освобождаване от стреса и преодоляване на енергийните блокажи в тялото.

Танцът съживява нашата спонтанност, нашият импулс да играем, да се смеем, да бъдем естествени.

Информация за датите за провеждане на групи за танцова терапия можете да видите от меню Събития и на FB страницата на Потока.