Разни други факти

Родих се през пролетта на 1979 година. Завърших основното си образование в 30 СОУ в София, а средното – във Втора Английска Гимназия.
През целия този период бях състезател по спортни танци, а от още от 16 годишна възраст започнах да работя и като треньор на детски танцови двойки. Дипломирах се в Национална спортна академия  като треньор по спортни танци през 2002. Имам и специализация по Спортен мениджмънт.

От 1998 до 2004 се занимавах с частен бизнес в областта на ресторантьорството и търговията. През същия период завърших и УНСС като специалист по Фирмено управление и магистър по Финанси.

Тогава изоставих танците и собствения бизнес и реших, че искам да се катеря по корпоративната стълбица. През 2004 започвах работа в Банка ДСК като асистент, в последствие експерт в управление на кредитния риск. Две години по-късно заех поста Директор на Дирекция Системи за оценка на клиентския риск в Банка ДСК.

През 2010 родих сина ни Божидар и вятърът на промяната повя. През 2012 бях един от хората, които основахме Родителски кооператив КоОпчето, през 2013 станах Председател на Асоциация за родителски кооперативи, а през 2014 влезнах в Управителния съвет на Общност за демократично образование.

В този период започнах да се интересувам, а в последствие и да специализирам в Института за психотелесна психотерапия.

През 2014 взех решение да продължа работата си в ДСК, но на половин работен ден като главен експерт  Управление на проекти и промени в системите в направление ИТ. През 2016 година напуснах Банка ДСК, за да се посветя на нещата, които обичам и които ме карат да се вълнувам и да се усмихвам всеки ден – да бъда терапевт, да танцувам, да създавам Потока, да имам време за детето си, да работя за създаването на демократичното училище, да пиша, да правя йога…