Каузи

Искам промяна в образователната система в България и посвещавам голяма част от своето време и енергия на това да подпомагам граждански инициативи, които работят за тази кауза.

Синът ми отрасна в родителски кооператив “КоОпчето”, който създадохме през 2011 година. Безценно, невероятно преживяване за цялото ни семейство. До скоро бях Председател на Асоциацията за родителски кооперативи, която работи за популяризиране на този страхотен модел за ранна детска грижа. Повече за родителските кооперативи можете да прочетете тук

Член съм на управителния съвет и на Общност за демократично образование, където се борим за създаването на училище, напълно различно от традиционната рамка. Свободно училище, в което решенията се взимат по демократичен начин и всяко дете има равен глас с учителите, но най-вече училище, което вярва, че детето е компетентно да взема собствени решения и да носи отговорност за тях, че ученето e естествен процес, воден от присъщото на всеки вътрешно любопитство и че този процес на учене е най-пълноценен тогава, когато се случва в среда на свобода, ненасилие и любов. Нашият син вече е ученик в Център за демократично учене! Повече за тази инициатива можете да прочетете тук

Ето и някои представяния в медиите: