Групова психотерапия

Групова психотерапия

Психотерапевтичната група е защитено пространство на взаимодействие между участниците в групата и психотерапевта.​

Преживяванията в психотерапевтичната група са много ценни, защото в опитите с другите всеки има пространство да изрази себе си, своите автентични емоции и чувства и да сподели усещанията си без притеснение, че ще бъде санкциониран и осъден за това.

Деница Илчева

Основните правила за работа в терапевтична група са запазване на конфиденциалността на споделеното и преживяванията, съответност, недопускане на оценки и осъждания. Така групата се превръща в защитена среда, в която всеки участник може да експериментира с  различни от типичните си поведения, които в реалния живот се страхува да опита, да срещне собствените си лимити и задръжки, да наблюдава себе си и да провери собствената си реалност с тази на другите.

Важна и ценна част от терапевтичните групи е даването и получаване на обратна връзка. Този, който дава обратна връзка има възможност обективно да изрази собственото си преживяване за динамиката в групата, без да бъде съден и критикуван за това. А получаването на обратна връзка често е извор на много прозрения и неочаквани осъзнавания за собствената ни реалност през това, което другите са преживели. Чрез обратна връзка се изразява активно отношение, съответно на личните усещания, което подпомага терапевтичния анализ, разширява разбирането ни за нас самите в контекста на срещата с другите, помага ни да осъзнаем и разширим собствените си лимити и да израснем приемайки различността ни като едно истинско богатство.

Груповата терапия може да бъде използвана за основен терапевтичен метод, но също така може да бъде и допълнение към индивидуалните терапевтични сесии.

Цена на групова сесия

70 лв

Продължителност


3 часа

Място на провеждане

гр. София, кв.Лозенец

Необходимо е предварително записване.
Моля ви, преди да дойдете на групова терапевтична сесия да се запознаете с Информирано съгласие за клиенти 

Групова терапевтична сесия

Запиши си час!