Потока

Пространство за психотерапия, творчество, танц и вдъхновение

До Потока съм приютила своите вдъхновения. Ще се радвам да ги споделя с теб!

Тук представям работа си като психотерапевт и споделям информация за различните групи, практики и семинари, които организирам.

Разказвам за танца като терапия за душата.

Публикувам свои авторски текстове и опити за стихове.

И други покълващи идеи…

Аз съм Деница Илчева

Деница Илчева
Деница Илчева психотерапевт и психолог

На какво посвещавам сърцето и ума си?

Аз съм жена, майка, психотерапевт, консултант, финансист, танцьор, творец, мечтател, бунтар…

Неорайхиански аналитичен психотерапевт съм и работя индивидуално с клиенти и водя терапевтични групи.

Като организационен консултант подпомагам различни компании да подобрят своята фирмена култура и ефективност.

Консултирам индивидуално клиенти по отношение на кариерна промяна или стартиране на личен проект.

Обожавам танца и водя групи за танцова терапия.

Пиша и се старая да позволявам на потока на творчеството да тече свободно в живота ми.

Аз няма да те посъветвам как да решиш проблемите си и как да живееш живота си.
Но ще бъда огледало, в което да видиш себе си, да разгледаш живота си, да вземеш малко дистанция от проблемите си и сам да намериш нови решения, нови пътеки, да осъзнаеш собствените си ресурси, възможности и потенциал.

Индивидуална психотерапия

В индивидуалната терапия срещата между психотерапевта и клиента е среща между две души. Среща, която се случва истински само в атмосфера на доверие, конфиденциалност, взаимно уважение, емпатия и споделеност.

Групова психотерапия

Психотерапевтичната група е защитено пространство на взаимодействие между участниците в групата и психотерапевта. Може да бъде основен терапевтичен метод, но също и допълнение към индивидуалната терапия.

Танцова терапия

Tанцовата терапия e форма на психотерапия, при която танца се използва като част от терапевтичната сесия, като чрез тях се подпомага емоционалната, социална, когнитивна и физическа интеграция на индивида.

Психологическо консултиране

Психологическо консултиране и подкрепа при трудности в общуването с децата, кризисни ситуации, стрес, бърнаут и други.

Организационно консултиране

Стратегии за управлението на организацията, анализи на психологическия климат във фирмата, оценка на мотивацията и удовлетвореността.

Кариерно консултиране

Психологическо консултиране за професионална реализация и избор на кариерен път, кандидатстване за работа и справяне с трудности на работното място.

Приказка за порастването

Нека ви разкажа една приказка. Приказка за порастването. И като всяка приказка тази започва с думите
“Имало едно време…”

Авторски текстове, размисли, стихове

Опити за Стихове..

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Училища, дипломи, обучения, тренинги, семинари, проекти…
Преди си мислех, че са много важни. 

Днес вярвам, че са важни само, ако ме провокират да уча още, да не се страхувам от “не знам”, а да го посрещам с любопитство, да не спирам да търся, преосмислям, изненадвам се и играя!

EABP+Logo-600


АКРЕДИТИРАН ТЕЛЕСЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ

European Association for Body Psychotherapy
Европейска Асоциация за Телесна Психотерапия

Неорайхиански аналитичен психотерапевт

Дипломиран психотерапевт към Български институт за неорайхианска аналитична психотерапия

организационен психолог

Дипломиран магистър Психолог Трудова и организационна психология 

Софийски Университет  “Св.Кирил и Методий”

BNPD vector

член на управителния съвет

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество

Професионална квалификация и опит

Практикувам като неорайхиански аналитичен психотерапевт от 2016 година.

Дипломирана съм към Български Институт за Неорайхианска Аналитична психотерапия, член на Българска Асоциация по психотерапия.

От 2020 година съм пълноправен член на Европейската Асоциация за Телесна Психотерапия (EABP), член на European Psychotherapy Association.

Член съм на Управителния Съвет на Българско Неорайхианско Психотерапевтично дружество.

Магистър съм по Трудова и организационна психология към СУ “Климент Охридски”.

Участие в семинари, workshop-и и други

2020 – Супервизия с водещ Джиновино Фери, водещ италиански психиатър и Райхиански Аналитичен психотерапевт, автор на множество книги и публикации

2019 –  Introduction to Somatic Experiencing Workshop with Giselle Genillard

2019 – What is Bodynamic and how to use it? – workshop with Lisbeth Marcher

2018 – Points and Positions and massage in Functional Analysis with Anna Comacchio 

2016г – Калиграфия и дзен практика “Кой е вътре” с Ганга Кординг

2015г – Лечебният дух със Свагито Лийбермайстер

2015г – Работа с травми чрез метода на д-р Питър Левин със Свагито Лийбермайстер

2015г – Functional analysis in Body psychotherapy с Уил Дейвис, Франция

2014г. – тренинг по Психотелесна терапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

2014г – Budha to Budha – Умения за работа с хора – двудневен процес с Ганга Кординг

Други квалификации и образование

2019г – Организационен консултант към “Гроубионд Консултинг”

2016г – Частна психотерепевтична практика

2006г – 2016 г – Директор “Системи за оценка на клиентския риск”, Банка ДСК

2006г. – Магистър по Финанси, УНСС

2002г –  Спортен мениджмънт и Треньор по спортни танци към Национална спортна Академия 

1998г.- Втора Английска езикова гимназия, София 

@ Потока, Деница Илчева. 2021 Всички права запазени